Київська область, м. Біла Церква
+38 (0456) 35-13-75, +38 (0456) 39-28-58

05-003 Видача інформації про містобудівні умови та обмеження в містобудівному кадастрі на забудову земельної ділянки

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

10 робочих днів

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  До заяви надати наступні документи:

  1. А) Для юридичної особи:

  - копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

  - копію установчих документів;

  - копію свідоцтва платника ПДВ;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

  Б) Для фізичної особи-підприємця:

  - копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

  - копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

  В) Для фізичної особи:

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

  - копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

   

  2.  Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію (за наявності);

  3. Копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку та технічного паспорта на нерухоме майно (у разі здійснення реконструкції або реставрації) (за наявності);

  4. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;

  5. Витяг із Державного земельного кадастру.

  6. Містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, який складається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкта будівництва ( зокрема:  у складі ескізних намірів має бути схема генерального плану виконана на основі виконавчого топографо-геодезичного знімання в масштабі 1:500 з нанесенням меж земельної ділянки відповідно обмінного файлу IN4 / XML  з даних державного земельного кадастру, завірена підписом і печаткою відповідального виконавця.               На схемі генерального плану повинні бути вказані відстані від найближчих будівель і споруд, що розташовані на суміжних земельних ділянках), (плануються до застосування, тощо);

  7.   Копія рішення, ухвали, постанови судів, що набрали   

      законної сили (за наявності).

  При собі мати оригінали документів для посвідчення адміністратором копії цих документів, які будуть надані до заяви на отримання адміністративної послуги.

  Примітка:

  - Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Форми документів (для попереднього заповнення)

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  1. п.42 ст. 26, п.9 ст. 31, п.9 ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в України";
  2. ст.24, 25, 29  Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
  3. ч.4 ст.14  Закону України «Про основи містобудування»;
  4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду» від 19.08.2015 р.          № 698.
  5. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Порядку реєстру містобудівних умов та обмежень " від 31.05.2017 р.  № 135.
  6. Рішення Білоцерківської міської ради "Про деякі питання щодо надання адміністративних послуг" від 25.04.2013 № 953-41-VI.
 • До центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській міської раді:

  • особисто;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

  Копії документів надаються у паперовому вигляді.

 • Інформація про містобудівні умови та обмеження в містобудівному кадастрі на забудову земельної ділянки