Київська область, м. Біла Церква
+38 (0456) 35-13-75, +38 (0456) 39-28-58

05-005 На видачу будівельного паспорту забудови земельної ділянки

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

10 робочих днів

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  До заяви надати наступні документи:

  А) Для фізичної особи:

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

  - копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

  1. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

  2. Копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна та технічний паспорт на нерухоме майно розташованого на земельній ділянці  (у разі здійснення реконструкції або реставрації)

  3. Ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);

   (У складі ескізних намірів має бути схема генерального плану виконана на основі виконавчого топографо-геодезичного знімання в масштабі 1:500 з нанесенням меж земельної ділянки відповідно обмінного файлу IN4 / XML  з даних державного земельного кадастру, завірена підписом і печаткою відповідального виконавця.               На схемі генерального плану повинні бути вказані відстані від найближчих будівель і споруд, що розташовані на суміжних земельних ділянках).

  4. Проект будівництва (за наявності);

  5. Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

  5. Копія рішення, ухвали, постанови судів, що набрали   

      законної сили (за наявності).

  При собі мати оригінали документів для посвідчення адміністратором копії цих документів, які будуть надані до заяви на отримання адміністративної послуги.

   

  Примітка:

  - Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Форми документів (для попереднього заповнення)

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  1. п.42 ст. 26, п.9 ст. 31, п.9 ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в України",;
  2. ст. 24, 27, 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
  3. Порядок видачі будівельного паспорту забудови земельної ділянки затвердженого наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»  від 05.07.2011 р. № 103 {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 66 від 25.02.2013  та  № 212 від 14.08.2018}
  4. Рішення Білоцерківської міської ради "Про деякі питання щодо надання адміністративних послуг" від 25.04.2013 № 953-41-VI.
 • До центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській міської раді:

  • особисто;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

  Копії документів надаються у паперовому вигляді.

 • Будівельний паспорт забудови земельної ділянки.