Київська область, м. Біла Церква

+38 (04563) 5-13-75, +38 (04563) 5-15-30

05-007 Переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

Протягом місяця з дня надходження заяви

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок (за формою згідно Додатку 1 до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 321).

  2. До заяви надати наступні документи:

  1. копію документа, що посвідчує особу (у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника);

  2. копію документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчену в установленому порядку;

  3. письмову згоду співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

  4. звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам за формою згідно з додатком 2 Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 321;

  5. копію рішення, ухвали, постанови судів, що набрали законної сили (за наявності).

  *Примітка: Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

  Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

         Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали і займана посада, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчуються печаткою (штампом).

  **Примітка:  Відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Кодекси, Закони України

  1. Житловий кодекс Української РСР, ст. 81
  2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25, 31, 37, 40, 52, 59.

  3.  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання».

  4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки" від 29.04.2015 № 321.

  Акти центральних органів виконавчої влади та місцевих органів виконавчої влади

  Рішення Білоцерківської міської ради "Про деякі питання щодо надання адміністративних послуг" від 25.04.2013               № 953-41-VI.

  Положення про управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

 • Заява та документи подаються в паперовій формі:

  • особисто суб’єктом звернення;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • поштою рекомендованим листом з описом вкладення.

  Справжність підпису заявника має бути засвідченою в установленому законодавством порядку.

 • Рішення Білоцерківської міської ради про переведення дачного чи садового будинку в жилий будинок або рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку в жилий будинок