Київська область, м. Біла Церква
+38 (0456) 35-13-75, +38 (0456) 39-28-58

05-001 Видача висновку про наявність обмежень і обтяжень земельної ділянки, яка відводиться у власність, оренду чи інше фізичній або юридичній особі

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

Протягом місяця

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  До заяви надати наступні документи:

  1. А) Для юридичної особи:

  - копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

  - копію установчих документів;

  - копію свідоцтва платника ПДВ;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

  Б) Для фізичної особи-підприємця:

  - копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

  - копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

  В) Для фізичної особи:

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

  - копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

   

  2. Рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, оренду, постійне користування (занаявності);

  3. Графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

   

  4. Правовстановлюючі документи на будівлі та споруди, у разі розташування на даній земельній ділянці будівлі (споруди), що перебуває у власності фізичної або юридичної особи ( в разі їх наявності);

   

  5.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та  копії такого проекту чи технічна документація із землеустрою, завірені належним чином.

   

  6. Копія рішення, ухвали, постанови судів, що набрали законної сили (за наявності).

   

  При собі мати оригінали документів для посвідчення адміністратором копії цих документів, які будуть надані до заяви на отримання адміністративної послуги.

  Примітка:

  - Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Форми документів (для попереднього заповнення)

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  1. ст. 118, ст.123, ст. 186, ст. 186-1 Земельного кодексу України ;
  2. п.42 ст. 26, п.9 п.п.а) ч.1 ст. 31, п.9 п.п.б) ч.1 ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в України";
  3. ст. 24, 25, 26, 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
  4. п. г') ч.5 ст. 45,   п. є)  ч.6  ст. 47,   п. і)  ч.2 ст. 49 Закон України «Про землеустрій»;
  5. ст.10 Закону України «Про адміністративні послуги»;
  6. Рішення Білоцерківської міської ради "Про деякі питання щодо надання адміністративних послуг" від 25.04.2013  № 953-41-VI.
 • До центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській міської раді:

  • особисто;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

  Копії документів надаються у паперовому вигляді.

 • Висновок про наявність обмежень і обтяжень земельної ділянки