Київська область, м. Біла Церква
+38 (0456) 35-13-75, +38 (0456) 39-28-58

008 Реєстрація народження

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 22 (ВРАЦС)

Кому надається

Громадянам

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

Державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення заявника, а у разі подання заяви в електронній формі – не пізніше наступного робочого дня у разі отримання такої заяви поза робочим часом відділу державної реєстрації актів цивільного стан

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Суб’єктом звернення подаються безпосередньо:

  1) до відділу державної реєстрації актів цивільного стану:

  • заява встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр),
  • паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення;
  • документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини;
  • документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини або медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу - у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я;
  • документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, довідка з місця проживання дитини – у разі державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;
  • рішення суду, постановлене відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, про встановлення факту народження, що відбулося на тимчасово окупованій території України;
  • документи, необхідні для визначення походження дитини від батьків, передбачені статтями 121, 125, 135 Сімейного кодексу України.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України

  Цивільний кодекс України;

  Сімейний кодекс України;

  Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

  Акти Кабінету Міністрів України

  Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року     № 7-93 «Про державне мито»;

  постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року № 9 «Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я»;

  Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064;

  розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

  Акти центральних органів виконавчої влади

  Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року           № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України       18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (далі – Правила)

 • 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто.

  2. В електронній формі документи подаються через веб-портал Міністерства юстиції України батьком або матір’ю дитини, яких ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації «Bank ID» чи засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника

 •  1. Складання актового запису про народження в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача:

   а) свідоцтва про народження дитини;

   витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (довідка) про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

   б) витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України із зазначенням факту мертвонародження або смерті на першому тижні життя.

   2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації народження