Київська область, м. Біла Церква
+38 (0456) 35-13-75, +38 (0456) 39-28-58

007 Розірвання шлюбу

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 22 (ВРАЦС)

Кому надається

Громадянам

Вартість послуги

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн).

Термін надання послуги

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану: відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України – після спливу одного місяця від дня подання відповідної заяви, якщо вона не була відкликана

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

  до відділу державної реєстрації актів цивільного стану:

  1.  у разі розірвання шлюбу відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України:

  заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) (у разі представництва інтересів одного з подружжя другим з подружжя – нотаріально засвідчена заява або прирівняна до неї);

  паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

  свідоцтво про шлюб (у разі його наявності);

  документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення  від сплати державного мита;

  1. у разі розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України:

  заява про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;

  паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

  копія рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним;

  свідоцтво про шлюб, а у разі його відсутності наявність в паспортах або паспортних документах відмітки (штампа) про шлюб;

  документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення  від сплати державного мита

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України

  Цивільний кодекс України;

  Сімейний кодекс України;

  Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

   

  Акти Кабінету Міністрів України

  Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року     № 7-93 «Про державне мито»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України                                             від 26 червня 2015 року № 669-р «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

   

  Акти центральних органів виконавчої влади

  Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року           № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України       18 жовтня 2000 року за № 719/4940.

  Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом Міністерства юстиції України 09 липня 2015 року № 1187/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 813/27258

 • 1. У паперовій формі документи подаються заявниками особисто.

  2. Якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу, таку заяву нотаріально засвідчену або прирівняну до нотаріально засвідченої, від його імені може подати другий з подружжя.

  3. Подання заяви про державну реєстрацію розірвання шлюбу з накладенням електронних цифрових підписів через мережу Інтернет з використанням веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

 • 1. Складання актового запису про розірвання шлюбу в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про розірвання шлюбу.

  2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу