Київська область, м. Біла Церква
+38 (0456) 35-13-75, +38 (0456) 39-28-58

03-006 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, бул.Олександрійський,94, 3-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Адміністративна послуга надається платно (крім випадків передбачених ч. 4 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), дивитись порядок отримання

Термін надання послуги

В залежності від обраного особою строку реєстрації

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  До заяви надати наступні документи:

  -документи, що посвідчують його особу (копія);

  - укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;

  -свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;

  - свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;

   -виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів;

  -свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката;

  -свідоцтва про право власності на нерухоме майно чи його дубліката, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією;

  - рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;

  -державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року;

  -рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

  - ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;

  -заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно;

  -рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об’єкта нерухомого майна релігійній організації;

  -рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;

  -інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно;

  -документ про внесення плати за реєстрацію права власності на нерухоме майно

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

  Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою КМУ від 25.12.2015 № 1127.

 • Адміністративна послуга надається платно (крім випадків передбачених ч. 4 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

  За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

  за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

  за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 1 мінімальна заробітна плата;

  за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк 7 робочих днів - 5 мінімальних заробітних плат;

  за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 10 мінімальних заробітних плат;

  за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочі дні - 1 мінімальна заробітна плата;

  за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 2 мінімальні заробітні плати;

  за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 5 мінімальних заробітних плат;

  Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.

  За державну реєстрацію права власності на частку у праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна адміністративний збір сплачується в повному розмірі.

  1. У разі відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень адміністративний збір не повертається.

  У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.

 • Рішення державного реєстратора про реєстрацію  права власності на нерухоме майно або рішення щодо відмови у реєстрації права власності на нерухоме майно (з вичерпним переліком обставин, що стали підставою для її прийняття), інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно