Київська область, м. Біла Церква
+38 (0456) 35-13-75, +38 (0456) 39-28-58

01-005 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду, у власність, в постійне користування

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк – на першому засіданні сесії Білоцерківської міської ради після закінчення цього строку

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду/власність/ постійне користування за формами згідно додатків 1, 2 до інформаційної картки.

   

       Суб’єкт звернення додає до заяви наступні документи:

  2. Оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який розроблений суб’єктом господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом та погоджений в порядку, встановленому ст. 186-¹ Земельного кодексу України;

  3. Позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації (у разі необхідності її проведення згідно із законом)

  4. Копію витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

  5. Копія довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) (у разі отримання земельної ділянки у власність в межах норм ст.121 Земельного кодексу України);

  6. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі звернення уповноваженої особи).

  7. Копію рішення, ухвали, постанови судів, що набрали законної сили (за наявності).

   

  * Примітка:

        Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

        Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

         Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчується  печаткою (штампом)).

          

  ** Примітка: Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  - ст.ст. 12, 35, 36, 40, 41, 42, глави 7-13, ст.ст. 79-1, 92, 93, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126, ч.2,3 ст.134 Земельного кодексу України;

  - ст. 19, 25, 31, 50 Закону України «Про землеустрій»;

  - п.п.19, 20 ч.1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  - п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

  - Класифікація видів цільового призначення земель, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 23 липня 2010 року №548;

  - Порядок реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 12 липня 2006 року №974;

  - Типовий договір оренди землі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 03 березня 2004 року №220;

  - Типовий договір оренди водного об’єкту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 29 травня 2013 року №420;

  - Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25 грудня 2015 року за №1127;

  - п.47-49 Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті та структурних підрозділах Білоцерківської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 24 січня 2012 року №18;

  - Закон України «Про адміністративні послуги»;

  - Положення про управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради, затверджене рішенням міської ради 03 листопада 2016 року №333-18-VII;

  - Регламент Білоцерківської міської ради (зі змінами).

 • Через Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді:

  • особисто;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

  Копії документів надаються у паперовому вигляді.

 • Рішення Білоцерківської міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, в оренду, в постійне користування та передачу земельної ділянки комунальної власності у власність, в оренду, в постійне користування