Київська область, м. Біла Церква
+38 (0456) 35-13-75, +38 (0456) 39-28-58

006 Реєстрація шлюбу

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 22 (ВРАЦС)

Кому надається

Громадянам

Вартість послуги

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн).

Термін надання послуги

Державна реєстрація шлюбу проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану з дотриманням строків, визначених статтею 32 Сімейного кодексу України, та з урахуванням побажань наречених

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

  1.  у відділі державної реєстрації актів цивільного стану
  • заява про державну реєстрацію шлюбу встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (у разі представництва інтересів осіб, які бажають зареєструвати шлюб, – заява, на якій нотаріально засвідчено справжність підписів, та документ, що підтверджує повноваження представника);
  • рішення суду про надання права на шлюб (у разі звернення осіб віком 16-17 років);
  • паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;
  • документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);
  • документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;
  • документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку);
  • якщо документи громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України

  Цивільний кодекс України;

  Сімейний кодекс України;

  Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

   

  Акти Кабінету Міністрів України

  Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року     № 7-93 «Про державне мито»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України                                             від 26 червня 2015 року № 669-р «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»                                                       

   

  Акти центральних органів виконавчої влади

  Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року           № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України       18 жовтня 2000 року за № 719/4940;

  Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом Міністерства юстиції України 09 липня 2015 року № 1187/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України                                     09 липня 2015 року за № 813/27258

 • 1. У паперовій формі документи подаються жінкою та чоловіком особисто.

  2. Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.

  3. Подання заяви про державну реєстрацію шлюбу з накладенням електронних цифрових підписів через мережу Інтернет з використанням веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

 •  1. Складання актового запису про шлюб в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про шлюб;

  2. Письмова відмова у проведенні державної реєстрації шлюбу