Київська область, м. Біла Церква
+38 (0456) 35-13-75, +38 (0456) 39-28-58

01-001 Про припинення дії договору оренди землі та права користування земельною ділянкою

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк – на першому засіданні сесії Білоцерківської міської ради після закінчення цього строку

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява про припинення дії договору оренди землі, права користування земельною ділянкою за формами згідно додатків 1, 2 до інформаційної картки.

   

       Суб’єкт звернення додає до заяви такі документи:

  2. А) Для юридичної особи:

  - копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

  - копію установчих документів;

  - копію свідоцтва платника ПДВ;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

       Б) Для фізичної особи-підприємця:

  - копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

  - копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

       В) Для громадянина:

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

  - копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

  3. Копію договору оренди землі (з додатками) та копію витягу (інформаційної довідки) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право оренди земельної ділянки;

  4. Копію державного акту на права постійного користування земельною ділянкою або копію витягу (інформаційної довідки) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право користування земельною ділянкою;

  5. Копію документа, що підтверджує підставу припинення договору оренди землі або права користування земельною ділянкою (за наявності);

  6. Копію рішення, ухвали, постанови судів, що набрали законної сили (за наявності).

   

              * Примітка:

        Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

        Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

         Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчується  печаткою (штампом)).

          

  ** Примітка: Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  - ст.12, ч.9 ст.93, ст.ст. 141, 142, 143, 148-1 Земельного кодексу України;

  - ст.ст.31, 32, 32-1 Закону України «Про оренду землі»;

  - п. 34 ч. 1 ст. 26 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

  - Закон України «Про адміністративні послуги»;

  - Положення про управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради, затверджене рішенням міської ради 03 листопада 2016 року №333-18-VII;

  - Регламент Білоцерківської міської ради (зі змінами).

 • До Центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді:

  • особисто суб’єктом звернення або його представником;
  • надіслано поштою.

  Копії документів надаються у паперовому вигляді.

 • Рішення Білоцерківської міської ради про припинення дії договору оренди землі, права користування земельною ділянкою