Київська область, м. Біла Церква
+38 (0456) 35-13-75, +38 (0456) 39-28-58

01-007 Про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк – на першому засіданні сесії Білоцерківської міської ради після закінчення цього строку

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності та згоди на укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки за формою згідно додатку 1 до інформаційної картки.

   

       Суб’єкт звернення додає до заяви наступні документи:

  2. А) Для юридичної особи:

  - копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

  - копію установчих документів;

  - копію свідоцтва платника ПДВ;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

       Б) Для фізичної особи-підприємця:

  - копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

  - копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

       В) Для громадянина:

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

  - копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

  3. Копію документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (у разі його наявності);

  4. Копії документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці та витяг (інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно або витяг про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);

  5. Копія технічного паспорта на будівлі та споруди (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);

  6. Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

  5. Копія рішення, ухвали, постанови судів, що набрали законної сили (за наявності).

   

  * Примітка:

        Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

        Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

         Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчується  печаткою (штампом)).

          

  ** Примітка: Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  - ст.ст. 12, 122, 127, 128, 129, 130, 131, гл.21 Земельного кодексу України;

  - ст.ст. 6, 13, 15, 19 Закону України «Про оцінку земель»;

  - п.34 ч.1 ст.26 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

  - Закон України «Про адміністративні послуги»;

  - Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 11 жовтня 2002 року №1531;

  - Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Держкомзему України 09 січня 2003року №2;

  - Порядок здійснення розрахунків з розстрочення платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 22 квітня 2009 р. №381;

  - Класифікація видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 23 липня 2010 року №548;

  - Положення про управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради, затверджене рішенням міської ради 03 листопада 2016 року №333-18-VII;

  - Регламент Білоцерківської міської ради (зі змінами).

 • Через Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді:

  • особисто;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

  Копії документів надаються у паперовому вигляді.

 • Рішення Білоцерківської міської ради про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності