Київська область, м. Біла Церква

+38 (04563) 5-13-75, +38 (04563) 5-15-30

05-021 Присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

Розгляд заяви протягом 5 робочих днів

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява про видачу рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна.

  2. До заяви надати наступні документи:

  1. копію документа, що посвідчує особу (у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника);

  2. копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна, - якщо таке право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

  3. генеральний план об’єкта будівництва (у разі спорудження об’єкта на підставі проектної документації  на будівництво);

  4. викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);

  5. копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, - якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

  *Примітка: Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

        Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

         Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали і займана посада, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчуються печаткою (штампом).

  **Примітка: Відповідно до частини 7 статті 9 Закону України» «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.Видача рішення виконавчого комітету про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна або рішення про відмову в присвоєнні адреси об’єкту нерухомого майна.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  1. Статті 31, 37, 40, 52, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування»;
  2. Статті 222, 261-5, частина 3 статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
  3. Положення про містобудівний кадастр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559;
  4. Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367;
  5. Положення про Службу містобудівного кадастру, затверджене рішенням Білоцерківської міської ради від 01 березня 2012 року № 513-21-VI;
  6. Положення про управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради;
  7. Регламент роботи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.
  • особисто суб’єктом звернення;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • поштою рекомендованим листом з описом вкладення.
 • Видача рішення виконавчого комітету про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна або рішення про відмову в присвоєнні адреси об’єкту нерухомого майна.