Київська область, м. Біла Церква
+38 (0456) 35-13-75, +38 (0456) 39-28-58

06-001 Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

Протягом місяця

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Умови постановки на квартирний облік:

  • реєстрація в місті Біла Церква; (не менше 3-х років), крім категорій громадян, визначених законодавством, а саме: громадяни, які мають право на включення до першочергового та позачергового списку;
  • забезпеченість житловою площею нижче визначеного рівня: до семи ( 7 ) кв. м. на одну особу;
  • не здійснення протягом п’яти років до моменту подачі заяви на квартирний облік дій щодо відчуження нерухомого майна, придатного та достатнього за розміром для проживання.

  1. Для взяття на квартирний облік:

  1. Заява про взяття на квартирний облік.

  (Заява приймається тільки при наявності всіх необхідних документів, та в присутності спеціаліста відділу центру надання адміністративних послуг, підписується всіма повнолітніми членами сім’ї, які стають на квартирний облік).

  2. Довідка про реєстрацію місця проживання та склад сім’ї.

  3. Довідка з місця роботи про перебування на квартирному обліку (у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради).

  4. Копія договору найму (піднайму) жилого приміщення в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину на праві державної, комунальної, приватної власності.

  5. Копії правоустановчих документів на займану житлову площу (ордер, свідоцтво про право власності, техпаспорт, договір купівлі- продажу/дарування, тощо).

  6. Копії паспортів членів родини, які зараховуються на квартирний облік (всі сторінки з відмітками про реєстрацію та приватизацію).

  7. Довідки з попередніх місць проживання, починаючи з 1992 року (про наявність чи відсутність приватної власності за попередніми адресами).

  8. Довідку з місця роботи/навчання повнолітніх членів сім’ї, які стають на квартирний облік, для пенсіонерів копію пенсійного посвідчення.
  9. Копія свідоцтва про одруження.
  10. Копія свідоцтв про народження неповнолітніх дітей.
  11. Копії ідентифікаційних номерів всіх членів сім’ї.
  12. Копія пільгового посвідчення (за наявністю).
  13. Внутрішньо переміщенні особи крім заяви про взяття на квартирний облік, подають такі документи:

  -копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або копію довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 413;

  -копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови КМУ від 12 травня 1994 р. № 302 , що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю в наслідок війни;
  -копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій;
  -копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника бойових дій;

  -копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509.

  Членами сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особами з інвалідністю І-ІІ групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначеними пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які є внутрішньо переміщеними особами, крім документів, зазначених у цьому пункті, додатково надається копія довідки, видана органом соціального захисту населення, в якому зазначена категорія осіб перебуває на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, про наявність цих осіб або членів їх сім’ї у:

  1)переліку осіб, які під час участі в масових акціях громадського протесту отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), затвердженому наказом МОЗ;
  2)списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., затвердженому Мінсоцполітики; у разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (далі - акт технічного стану), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм.Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- комунальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 505

  14. Акт обстеження житлових умов (за рішенням комісії).

  15. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно.

   

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  1. Житловий  Кодекс Української РСР;

  2. Закон України « Про захист персональних данних»;

  3. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР (Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року № 470);

  4. Постанова виконавчого комітету обласної ради народних депутатів і президії обласної ради професійних спілок від 06 липня 1991 року № 112.

  5. Постанова Кабінету Міністрів від 11.03.2011 №238 "Про Єдиний державний реєстр громадян які потребують поліпення житлових умов"

 • До центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській міської раді:

  • особисто;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

  Копії документів надаються у паперовому вигляді.

 • Повідомлення про зарахування на квартирний облік.