Київська область, м. Біла Церква
+38 (0456) 35-13-75, +38 (0456) 39-28-58

01-007 Про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк – на першому засіданні сесії Білоцерківської міської ради після закінчення цього строку

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява про надання дозволу на продаж земельної ділянки комунальної власності та згоди на укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

   

       Суб’єкт звернення додає до заяви наступні документи:

  2. А) Для юридичної особи:

  - копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

  - копію установчих документів;

  - копію свідоцтва платника ПДВ;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

       Б) Для фізичної особи-підприємця:

  - копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

  - копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

       В) Для громадянина:

  - копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

  - копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

  - у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

  3. Копію документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою;

  4. Копії документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці та витяг (інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно або витяг про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;

  5. Копія рішення, ухвали, постанови судів, що набрали законної сили (за наявності).

   

        При собі мати оригінали вищевказаних документів, для посвідчення адміністратором власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

   

  * Примітка: Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  - ст.ст. 12, 122, 127, 128, 129, 130, 131, гл.21 Земельного кодексу України;

  - ст.ст. 6, 13, 15, 19 Закону України «Про оцінку земель»;

  - п.34 ч.1 ст.26 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

  - Закон України «Про адміністративні послуги»;

  - Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 11 жовтня 2002 року №1531;

  - Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Держкомзему України 09 січня 2003року №2;

  - Порядок здійснення розрахунків з розстрочення платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 22 квітня 2009 р. №381;

  - Класифікація видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 23 липня 2010 року №548;

  - Положення про управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради, затверджене рішенням міської ради 03 листопада 2016 року №333-18-VII;

  - Регламент Білоцерківської міської ради (зі змінами).

 • Через Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді:

  • особисто;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

  Копії документів надаються у паперовому вигляді.

 • Рішення Білоцерківської міської ради про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності