Київська область, м. Біла Церква

+38 (04563) 5-13-75, +38 (04563) 5-15-30

05-002 Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта будівництва

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява до управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради про внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування

  об’єкта будівництва

  2. До заяви надати наступні документи:

  1. копію документа, що посвідчує особу (у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника);

  2. копія документа, засвідчена в установленому законодавством порядку, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію - у разі, якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

  3. копія документа, засвідчена в установленому законодавством порядку, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці - у разі, якщо право власності на об’єкт нерухомого майна не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав

  на нерухоме майно, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);

  4. викопіювання з топографо-геодезичного плану М1:2000.

  5. копії рішення, ухвали, постанови судів, що набрали  законної сили (за наявності).

  *Примітка: Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

        Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

         Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали і займана посада, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчуються печаткою (штампом).

  **Примітка: Відповідно до частини 7 статті 9 Закону України» «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Кодекси, Закони України

  Цивільний кодекс України,

  Житловий кодекс Української РСР,

  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

  Закон України «Про основи містобудування»,

  Закон України  «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,

  Закон України «Про архітектурну діяльність»,

  Закон України «Про житлово-комунальні послуги»,

  Закон України «Про звернення громадян»,

  Закон України «Про адміністративні послуги».

  Акти Кабінету Міністрів України

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду» від 19.08.2015 р. № 698,

  Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» від 27.03.2019 № 367.

  Акти центральних органів виконавчої влади та місцевих органів виконавчої влади

  Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Порядку реєстру містобудівних умов та обмежень " від 31.05.2017 р. № 135,

  Рішення Білоцерківської міської ради "Про деякі питання щодо надання адміністративних послуг" від 25.04.2013        № 953-41-VI.

  Положення про управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

 • Заява та документи подаються в паперовій формі:

  • особисто суб’єктом звернення;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • поштою рекомендованим листом з описом вкладення.

  Справжність підпису заявника має бути засвідченою в установленому законодавством порядку.

 • Видача містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта будівництва або відмова у їх видачі.