Київська область, м. Біла Церква

+38 (04563) 5-13-75, +38 (04563) 5-15-30

05-004 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

Протягом 10 робочих днів з дня надходження пакета документів.

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява до управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради про видачу будівельного паспорта забудови земельної ділянки

  2. До заяви надати наступні документи:

  1. копію документа, що посвідчує особу (у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника);

  2. засвідчену в установленому порядку копію документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

  3. ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);

  4. копію документа, що посвідчує право власності на об’єкт

  нерухомого майна та технічний паспорт на нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці (у разі здійснення реконструкції або реставрації);

  5. проект будівництва (за наявності);

  6. засвідчену в установленому порядку згоду співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову;

  7. копії рішення, ухвали, постанови судів, що набрали  законної сили (за наявності).

  *Примітка: Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

        Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

         Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали і займана посада, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчуються печаткою (штампом).

  **Примітка: Відповідно до частини 7 статті 9 Закону України» «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Кодекси, Закони України

  Цивільний кодекс України,

  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

  Закон України «Про основи містобудування»,

  Закон України «Про адміністративні послуги».

  Акти Кабінету Міністрів України

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду» від 19.08.2015 р. № 698.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» від 27.03.2019 № 367.

  Акти центральних органів виконавчої влади та місцевих органів виконавчої влади

  Наказ  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»  від 05.07.2011 р. № 103,

  Рішення Білоцерківської міської ради "Про деякі питання щодо надання адміністративних послуг" від 25.04.2013                   № 953-41-VI.

  Положення про управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

 • Заява та документи подаються в паперовій формі:

  • особисто суб’єктом звернення;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • поштою рекомендованим листом з описом вкладення.

  Справжність підпису заявника має бути засвідченою в установленому законодавством порядку.

 • Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки або прийняття рішення про відмову в його видачі.