Київська область, м. Біла Церква

+38 (04563) 5-13-75, +38 (04563) 5-15-30

05-005 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

Протягом 10 робочих днів з дня надходження пакета документів.

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява до управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради про внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

  2. До заяви надати наступні документи:

  1. копію документа, що посвідчує особу (у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника);

  2. примірник будівельного паспорта замовника;

  3. ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо);

  4. засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову;

  5. копії рішення, ухвали, постанови судів, що набрали  законної сили (за наявності).

  *Примітка: Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

        Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

         Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали і займана посада, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчуються печаткою (штампом).

  **Примітка: Відповідно до частини 7 статті 9 Закону України» «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Кодекси, Закони України

  Цивільний кодекс України,

  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

  Закон України «Про основи містобудування»,

  Закон України «Про адміністративні послуги».

  Акти Кабінету Міністрів України

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду» від 19.08.2015 р. № 698,

  Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» від 27.03.2019 № 367.

  Акти центральних органів виконавчої влади та місцевих органів виконавчої влади

  Наказ  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»  від 05.07.2011 р. № 103.

  Рішення Білоцерківської міської ради "Про деякі питання щодо надання адміністративних послуг" від 25.04.2013              № 953-41-VI.

  Положення про управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

 • Заява та документи подаються в паперовій формі:

  • особисто суб’єктом звернення;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • поштою рекомендованим листом з описом вкладення.

  Справжність підпису заявника має бути засвідченою в установленому законодавством порядку.

 • Внесення змін до будівельного паспорту забудови земельної ділянки.