Київська область, м. Біла Церква

+38 (04563) 5-13-75, +38 (04563) 5-15-30

05-006 Погодження проєкту землеустрою або технічної документації із землеустрою

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

10 робочих днів з дня подання суб’єктом звернення заяви

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Заява замовника до управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради про погодження проєкту землеустрою або технічної документації із землеустрою

  2. До заяви надати наступні документи:

  1. копію документа, що посвідчує особу (у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника);

  2. графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки;

  3. правовстановлюючі документи на будівлі та споруди, у разі розташування на даній земельній ділянці будівлі (споруди), що перебувають у власності фізичної або юридичної особи (в разі їх наявності);

  4. копії рішень, ухвал, постанови судів, що набрали законної сили (у разі наявності);

  5. рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

  відведення земельної ділянки у власність, оренду, постійне користування (за наявності);

  6. копія надання інформації про наявні обмеження на використання земельної ділянки, яка відводиться у власність чи користування фізичній або юридичній особі, наданої управлінням містобудування та архітектури.

  *Примітка: Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

        Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

         Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали і займана посада, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчуються печаткою (штампом).

  **Примітка: Відповідно до частини 7 статті 9 Закону України» «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Кодекси, Закони України

  Земельний кодекс України,

  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

  Закон України «Про землеустрій»,

  Закон України «Про адміністративні послуги».

  Акти центральних органів виконавчої влади та місцевих органів виконавчої влади

  Рішення Білоцерківської міської ради "Про деякі питання щодо надання адміністративних послуг" від 25.04.2013               № 953-41-VI.

  Положення про управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

 • Заява та документи подаються в паперовій формі:

  • особисто суб’єктом звернення;
  • через уповноважену особу (при наявності довіреності);
  • поштою рекомендованим листом з описом вкладення.

  Справжність підпису заявника має бути засвідченою в установленому законодавством порядку.

 • Погодження проєкту землеустрою та/або технічної документації із землеустрою або лист з вмотивованою відмовою в погодженні.