Київська область, м. Біла Церква

+38 (04563) 5-13-75, +38 (04563) 5-15-30

06-001 Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

Протягом місяця

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Умови взяття на квартирний облік:

  - реєстрація в Білоцерківській міській територіальній громаді не менше 3-х років на житловій площі не більше 7 кв. м. включно на кожного члена сім’ї (для потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії – не більше 9 кв. м.), крім категорій громадян, визначених законодавством, а саме: громадяни,   які   користуються   правом   першочергового   і позачергового  одержання  жилих  приміщень.

     Підстави для визначення осіб, які потребують поліпшення житлових умов:

  - забезпеченість житловою площею нижче визначеного рівня: до семи ( 7 ) кв. м. на одну особу (для осіб, що мають статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, 2 -  до дев’яти ( 9 ) кв. м на кожного члена сім’ї, який відповідно до чинного законодавства України має право користуватися відповідною пільгою;

  - проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам (підтверджується відповідним документом уповноважених органів);

  - хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік захворювань затверджений наказами Міністерства охорони  здоров’я УРСР  від 08.02.85 № 52 та № 322 від 22.05.85. Порядок  видачі  медичних  висновків   встановлено Міністерством охорони здоров'я;

  - проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

  - проживають не менше 5 років за договором найму  (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

  -  проживають у гуртожитках;

  - проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старше за 9 років, крім подружжя (у тому числі, якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);

  - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  -внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до  пунктів  19-21  частини  першої статті 6 та осіб з інвалідністю  внаслідок  війни, визначених у пунктах 10-14 частини другої статті 7, та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих)   ветеранів   війни,   визначених  абзацами  першим  та четвертим  пункту  1  статті  10, членів сімей загиблих (померлих) Захисників  і  Захисниць  України, визначених у статті 10-1 Закону України  "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту". Такі ВПО  мають право на взяття на квартирний облік    у населеному пункті в межах   території   обслуговування   органу   соціального  захисту населення,   в   якому   вони   перебувають  на  обліку  в  Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб незалежно від  наявності  майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, що  розміщується  на  тимчасово  окупованих  територіях Автономної Республіки   Крим  та  м.  Севастополя,  Донецької  та  Луганської областей,  в населених пунктах, на території яких органи державної влади  тимчасово  не здійснюють свої повноваження, розташованих на лінії розмежування, або житло яких зруйноване чи стало непридатним для  проживання  внаслідок  збройної агресії Російської Федерації, розташоване  на  території адміністративно-територіальної одиниці, на    якій    проводяться   бойові   дії,   згідно   з   переліком адміністративно-територіальних    одиниць,   на   території   яких надається   допомога   застрахованим   особам  в  рамках  Програми "єПідтримка", затвердженим   розпорядженням  Кабінету  Міністрів України  від  6  березня  2022  р. № 204;

  - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли  16  років,  а  також особи з їх числа, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, за  місцем  їх фактичного проживання, зазначеним  у  довідці  про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

   

  1. Для взяття на квартирний облік:

  1.1. Заява про взяття на квартирний облік.

  (Заява приймається тільки при наявності всіх необхідних документів, та в присутності спеціаліста центру надання адміністративних послуг, підписується всіма повнолітніми членами сім’ї, які мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на квартирний облік).

  1.2. Копії паспортів членів сім’ї, які зараховуються на квартирний облік (1, 2 сторінки та всі сторінки з відмітками про реєстрацію місця проживання та приватизацію).

  1.3. Довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї та склад сім’ї за місцем реєстрації.

  1.4. Довідки з місця роботи про те,  чи  перебувають члени сім’ї на квартирному обліку   за  місцем  роботи  (у  виконавчому  комітеті  сільської, селищної, міської ради за місцем попереднього проживання).

  1.5. Копія договору найму (піднайму) жилого приміщення в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності.

  1.6. Копії правоустановчих документів на займану житлову площу/площі (копії ордеру, свідоцтва про право власності, технічного паспорта, договору купівлі-продажу/дарування, тощо).

  1.7. Довідки з попередніх місць реєстрації проживання (про наявність чи відсутність права власності за попередніми адресами).

  1.8.   Копії документів про одруження, розлучення.

  1.9. Копії документів про народження  неповнолітніх дітей.

  1.10. Копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків заявника та  усіх членів сім’ї.

  1.11.  Копія документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім’ї на надання пільг під час взяття на квартирний облік відповідно до вимог чинного законодавства України. 

  1.12. Внутрішньо переміщенні особи з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю  внаслідок  війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих)   ветеранів   війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників  і  Захисниць  України,  подають такі документи:

  -     копію    довідки    про    безпосередню    участь   особи   в антитерористичній  операції,  забезпеченні її проведення або копію довідки   про   безпосередню   участь   у  здійсненні  заходів  із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної  агресії  Російської  Федерації в Донецькій та Луганській областях  і  захисті  незалежності, суверенітету та територіальної цілісності  України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання  та  позбавлення  статусу  учасника  бойових дій осіб, які захищали  незалежність,  суверенітет  та  територіальну цілісність України  і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної  безпеки  і  оборони,  відсічі і стримування збройної агресії  Російської  Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні  їх  здійснення,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів  України  від  20  серпня  2014  р. № 413,

  -    копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови  Кабінету  Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302,  що підтверджує  статус  учасника  бойових  дій,  особи з інвалідністю внаслідок  війни  та  члена  сім’ї  загиблого (померлого) ветерана війни,  члена  сім’ї  загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України; 

  -     копії  документів,  які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї  особи  з  інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій; 

   -   копії  довідок  про  взяття  на  облік внутрішньо переміщеної особи  на  кожного  члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок  війни,  або  учасника  бойових дій;

  - у  разі  наявності  житлового  приміщення, яке зруйноване або стало   непридатним  для  проживання  внаслідок  збройної  агресії Російської   Федерації,   розташованого   в  інших  регіонах,  ніж тимчасово  окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній   Республіці   Крим  і  м.  Севастополі,  на  території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії,  згідно  з  переліком,  затвердженим  розпорядженням Кабінету Міністрів  України  від  6  березня  2022 р. № 204, додається  копія  відповідного  акта  обстеження  технічного стану житлового  приміщення  (будинку,  квартири), складеного в порядку, визначеному  Кабінетом  Міністрів  України.

  2.Для внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов: 

  2.1. Для включення (виключення) членів сім’ї:

  - заява  довільної форми  з додаванням документів, зазначених в пункті 1 розділу 7 Інформаційної картки, які безпосередньо стосуються нового члена сім’ї, або члена сім’ї, який перебував на квартирному обліку в складі сім’ї, але статус якого змінився. Норма щодо надання усіх документів по пункту 1 розділу 7 Інформаційної картки щодо новонароджених дітей – не застосовується (крім свідоцтва про народження дитини);

  - копія документа про смерть (у разі смерті члена сім’ї, який перебував в складі сім’ї);

  2.2. Для включення в пільгові списки:

  - заява  довільної форми  з додаванням документів, зазначених в пункті 1 розділу 7 Інформаційної картки, які підтверджують право громадянина та членів його сім’ї на надання пільг відповідно до вимог чинного законодавства України;

  2.3. Для зміни прізвища в обліковій  справі:

  - заява  довільної форми  з додаванням документів, зазначених в підпунктах 1.2, 1.3, 1.9, 1.11, 1.12  тощо пункту 1 розділу 7 Інформаційної картки;

  2.4. Для об’єднання облікових справ, або переоформлення облікової справи на іншого члена сім’ї:

  - заяви  довільної форми  та письмова згода члена сім’ї довільної форми  з додаванням документів, зазначених в підпунктах 1.2, 1.3, 1.9, 1.11 тощо пункту 1 розділу 7 Інформаційної картки;

  2.5. Для розділення облікової справи при розірванні шлюбу, виділення повнолітніх дітей в окрему сім’ю, які виявили бажання перебувати окремо на квартирному обліку:

  - заява  довільної форми  з додаванням документів, зазначених в пункті 1 розділу 7 Інформаційної картки.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  • Житловий  Кодекс Української РСР;
  • Закон України « Про захист персональних даних»;
  • Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470;
  • Постанова Кабінету Міністрів від 11.03.2011 № 238 «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов»;
  • Постанова виконавчого комітету Київської обласної ради народних депутатів і президії обласної ради професійних спілок від 08 липня 1991 року № 112
 • - особисто суб’єктом звернення або його представником

 • Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради про взяття або відмову у взятті на квартирний облік.