Київська область, м. Біла Церква

+38 (04563) 5-13-75, +38 (04563) 5-15-30

07-001 Надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами

Місце надання послуги

09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Безоплатно

Термін надання послуги

Протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви

Інформаційна карта послуги

Завантажити
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Фотокартка або  комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів),  на якому планується  розташування  рекламного засобу;

  2. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

  3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця чи інший документ, що свідчить про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

  Форми документів (для попереднього заповнення)

  1. Заява про надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами, за формою згідно Додатку 1 до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067.

  2. До заяви надати наступні документи:

  1. А) Для юридичної особи:

  -копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

  -установчі документи у повному викладенні;

  - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

  - копія свідоцтва платника ПДВ.

   

  Б) Для фізичної особи-підприємця:

  • копія документу, що посвідчує особу;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
  1. Фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6см.х 9 см.), на якому планується розташування рекламного засобу.
  2. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням

  *Примітка: Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

        Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

         Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали і займана посада, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчуються печаткою (штампом).

  **Примітка: Відповідно до частини 7 статті 9 Закону України» «Про адміністративні послуги» якщо  відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  1. Стаття 19 Конституції України;
  2. Закон України «Про рекламу»;
  3. Підпункт 13 пункту а) частини 1 статті 30, статті 40, 52, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
  4. Стаття 4 Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»;
  5. Закон України «Про адміністративні послуги»;
  6. Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067;
  7. Положення про управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради;
  8. Регламент роботи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради;
  9. Рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016 року № 417-22-VII «Про робочий орган з розміщення зовнішньої реклами у місті Біла Церква»
  • - особисто суб’єктом звернення або через уповноважену особу (при наявності довіреності);

   - поштою рекомендованим листом з описом вкладення.

  • Видача рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради про надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами або про відмову у наданні дозволу і надання такого дозволу/відмова у наданні.